مدت زمان دریافت کد 14 رقمی پرونده های ورود و ترخیص جهت مراجعه
  • مدت زمان دریافت کد 14 رقمی پرونده های ورود و ترخیص جهت مراجعه

به اطلاع کلیه شرکتهای وارد کننده تجهیزات پزشکی می رساند ، 24 ساعت پس از رویت الکترونیکی مجوز خود در سامانه ورود و ترخیص ، چنانچه پیامک کد 14 رقمی را دریافت نکردید ، جهت دریافت کد 14 رقمی به وب سایت اداره کل (www.imed.ir) به قسمت استعلام بخش وضعیت ارسال پرونده ورود و ترخیص کد 14 رقمی ، مراجعه فرمایید و در صورت عدم دریافت کدهای فوق از آن بخش ، جهت رفع مشکل می بایست به صورت حضوری به اداره فناوری (IT) این اداره کل مراجعه نمایید .

کلمات کلیدی
مدت زمان دریافت کد 14 رقمی پرونده های ورود و ترخیص جهت مراجعه,محصولات توانبخشی,توان افزار